Zapytania ofertowe

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/19/ST w ramach projektu „Staż+ 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, wniosek o dofinansowanie nr: RPPK.07.01.00-18-0111/18 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności upublicznionego na stronach:

Złożone zostały oferty przez następujących Oferentów:

Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175 A; data wpłynięcia: 08.08.2019 r., godz. 07:50; cena: 33 110,00 zł

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferenta dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę tj. Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175 A

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/19/ST na zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu „Staż+2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Umowa o dofinansowanie nr RPPK.07.01.00-18-0111/18-00.

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/19/ST w ramach projektu „Staż+ 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, wniosek o dofinansowanie nr: RPPK.07.01.00-18-0111/18 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności upublicznionego na stronach:

Złożone zostały oferty przez następujących Oferentów:

Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175 A; data wpłynięcia: 23.04.2019 r., godz. 14:00; cena: 50 800 zł

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferenta dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę tj. Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175 A

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/19/ST na zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu „Staż+2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Umowa o dofinansowanie nr RPPK.07.01.00-18-0111/18-00.

Załączniki:
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe (1).pdf)Zapytanie ofertowe[ ]427 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 (1).doc)Załącznik nr 2[ ]246 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 (1).doc)Załącznik nr 3[ ]244 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 (1).doc)Załącznik nr 4[ ]269 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 (1).doc)Załącznik nr 5[ ]260 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 (1).doc)Załącznik nr 6[ ]256 kB

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/19/ST w ramach projektu „Staż+ 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, wniosek o dofinansowanie nr: RPPK.07.01.00-18-0111/18 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności upublicznionego na stronach:

  • https://stazplusdwa.stawil.pl
  • https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Złożone zostały oferty przez następujących Oferentów:

  • BD Center Spółka z o.o., 35-222 Rzeszów, ul. Broniewskiego 1; data wpłynięcia: 21.03.2019 r., godz. 7:36; cena: część I - 41 300,00 zł, część II - 34 650,00 zł, część III - 2 050,00 zł.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferenta dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę tj. BD Center Spółka z o.o., 35-222 Rzeszów, ul. Broniewskiego 1.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS