Zapytania ofertowe

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/18/ST w ramach projektu „Staż+ 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, wniosek o dofinansowanie nr: RPPK.07.01.00-18-0111/18 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności upublicznionego na stronach:

www.stazplusdwa.stawil.pl

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Złożone zostały oferty przez następujących Oferentów:

  1. OŚRODEK SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR „KURSOR”, 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 9, data wpłynięcia: 13.12.2018 r., godz. 14.27, cena: część II - 42 380,80 zł;
  2. GTW Project Spółka z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Św. Anny 5, data wpłynięcia: 13.12.2018 r., godz. 11.51, cena: część II - 41 720,00 zł;
  3. BD Center Spółka z o.o., 35-222 Rzeszów, ul. Broniewskiego 1; data wpłynięcia: 13.12.2018 r., godz. 11.03; cena: część I - 42 000,00 zł, część II - 61 600,00 zł.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę tj.

BD Center Spółka z o.o., 35-222 Rzeszów, ul. Broniewskiego 1; data wpłynięcia: 13.12.2018 r., godz. 11.03; cena: część I - 42 000,00 zł, część II - 61 600,00 zł.

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/18/ST na zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu „Staż+2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Umowa o dofinansowanie nr RPPK.07.01.00-18-0111/18-00.

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/18/ST w ramach projektu „Staż+ 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, wniosek o dofinansowanie nr: RPPK.07.01.00-18-0111/18 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności upublicznionego na stronach:

Złożone zostały oferty przez następujących Oferentów:

  1. „INNOVASPAL” OŚRODEK PROFESJONALIZACJI KADR Sp. z o.o., 02-180 Warszawa, Al. Krakowska 137, data wpłynięcia: 16.11.2018 r., godz. 11.30, cena: część II - 28 000 zł;
  2. AGATA ZAJĄC, 36-072 Świlcza 435 B, data wpłynięcia: 16.11.2018 r., godz. 12.30, cena: część I - 24 000,00 zł, część II - 40 000,00 zł;
  3. KONSORCJUM: Sabina Rzepka, Barbara Brelik, Grażyna Sondej, Agata Gadziała, Maria Mazur, 35-505 Rzeszów, ul. Dukielska 13/23, data wpłynięcia: 19.11.2018 r., godz. 07.35, cena: część I - 28 800,00 zł, część II - 48 000,00 zł, część III - 40 000,00 zł.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę tj. KONSORCJUM: Sabina Rzepka, Barbara Brelik, Grażyna Sondej, Agata Gadziała, Maria Mazur, 35-505 Rzeszów, ul. Dukielska 13/23.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/18/ST na zakup usługi polegającej na świadczeniu identyfikacji potrzeb Uczestnika Projektu, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy w ramach projektu „Staż+2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Umowa o dofinansowanie nr RPPK.07.01.00-18-0111/18-00.

Załączniki:
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 1_18_ST.pdf)Zapytanie ofertowe nr 1_18_ST.pdf[ ]439 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 (2).doc)Załącznik nr 2[ ]101 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 (1).doc)Załącznik nr 3[ ]99 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 (1).doc)Załącznik nr 4[ ]113 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 (1).doc)Załącznik nr 5[ ]106 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5A (1).doc)Załącznik nr 5A[ ]104 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5B.doc)Załącznik nr 5B[ ]106 kB

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS